EKO TAKSARok za prijavu

Sutra ističe rok za podnošenje prijave za eko taksu

Rok za podnošenje elektronske prijave naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine ističe 31. jula 2020. godine

Podnošenje prijave za eko taksu

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.

Od 18. jula 2020. godine, na Portalu LPA (lpa.gov.rs) omogućeno je elektronsko podnošenje prijava na Obrascu 1 za 2019. i 2020. godinu.

Koliku taksu ćete plaćati osim od delatnosti, zavisi i od toga da li ste klasifikovani kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik.

Na osnovu ova dva parametra, određuje se godišnja eko taksa. Recimo preduzetnici, koji malo zagađuju platiće 5000 dinara.Potpisan i popunjen obrazac predajete u jedinici lokalne samouprave, koja donosi rešenje po kojem ćete plaćati eko taksu.

All rights reserved Salient.