Pausalci

Šta moraju paušalci da znaju

Prethodnih par meseci dosta se priča o oporezivanju, paušalcima i  izmenama poreskih propisa koje bi trebalo da stupe na snagu početkom sledeće godine.

Prema najavama predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić, u narednih nekoliko nedelja, Narodnoj skupštini biće predložen set mera za zapošljavanje mladih, koje podrazumevaju poreske olakšice za kompanije koje ih budu zapošljavale. Ono što je najviše privuklo pažnju javnosti su potencijalne izmene Zakona o porezu na dohodak građana, koje bi trebalo 01.01.2020. da stupe na snagu.

Ono što ste mogli da pročitate na internetu ovih dana je da će izmenom Zakona o porezu na dohodak građana biti promenjeni uslovi poslovanja preduzetnika i preduzetnika paušalaca, budući da će tom izmenom „Zakona“ biti predviđen test samostalnosti koji je osmišljen u cilju utvrđivanja da li je preduzetnik u odnosu na klijenta samostalan ili ne.

Po domaćoj IT sceni, koja deluje da se nalazi najviše na udaru ovih izmena, kruže kriteijumi iz testa samostalnosti koji se sastoji od devet kriterijuma. Ti kriterijumi su sledeći:

  • Radno vreme, odmor i odsustva paušalca
  • Korišćenje prostorija za rad nalogodavca i obezbeđivanje materijala za ra
  • Da li nalogodavac određuje način rada paušalcu
  • Da li je paušalac dobio angažovanje nakon javnog oglasa za posao koji je nalogodavac postavio
  • Da li paušalac radi sam ili angažuje tim ljudi
  • Da li 70 odsto prihoda dolazi od jednog nalogodavca
  • Poslovni rizik, odnosno da li ga preuzima kompanija ili paušalac
  • Zabrana rada sa drugima
  • Broj radnih dana u toku jedne godine (130 ili više radnih dana u toku 12 meseci).

U slučaju da preduzetnik ispuni najmanje pet kriterijuma smatraće se da nije samostalan (preduzetnik/paušalac ispunjavanjem većeg broja navedenih kriterijuma pada test), te će njihov prihod oporezivati kao zarada ili drugi prhod u zavisnosti od okolnosti slučaja.

Ovim izmenama prevashodno želi se podstaći zapošljavanje lica koja su tokom 2019. godine kao preduzetnici paušalci, a sve u cilju smanjenja zloupotrebe paušalnog oporezivanja.

Shodno tome, izmene Zakona predviđaju poreske olakšice kompanijama koje zaposle lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine (bez obzira da li su ta lica bila prijavljena u NSZ, da li su ta lica studenti ili preduzetnici paušalci).

Naime, kompanije će biti oslobođene plaćanja dela poreza na zarade i doprinose za PIO za ta lica, pa će tokom 2020. godine biti oslobođene plaćanja oko 70 odsto ovih poreza, tokom 2021. godine 65 odsto, a tokom 2022. godine 60 odsto.

Očekuje se da će izmene Zakona najviše osetiti IT industrija, s obzirom na to da veliki broj IT kompanija angažuje paušalce. Naime prednosti paušalnog oporezivanja su često zloupotrebljene budući da se ovim načinom oporezivanja omogućavaju pogodnosti pojedinim IT kompanijama i drugim industrijama što, po našem mišljenju, posledično dovodi do stvaranje nelojalne konkurencije.

Naše mišljenje je da treba sačekati zvanični predlog izmena i dopuna Zakona, nakon čega ćemo znati koje su to buduće mere, a naš poreski tim će biti spreman da vam izađe u susret za svako vaše pitanje.

All rights reserved Salient.